Loading...
เฮทั้งประเทศ..!! “ธนาคารปล่อยกู้” ใครที่อยากมีบ้านดีๆ ผ่อนแค่เดือนละ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น…!! แค่ทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น…!! | สนุกดี
Home » » เฮทั้งประเทศ..!! “ธนาคารปล่อยกู้” ใครที่อยากมีบ้านดีๆ ผ่อนแค่เดือนละ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น…!! แค่ทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น…!!

เฮทั้งประเทศ..!! “ธนาคารปล่อยกู้” ใครที่อยากมีบ้านดีๆ ผ่อนแค่เดือนละ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น…!! แค่ทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น…!!

Written By Facebook Instant on Tuesday, September 27, 2016 | 2:42 AM


ด่วน! โอกาสดีมาแล้ว ใครที่อยากมีบ้านดีๆ ผ่อนแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอแพ็กเกจ ในโครงการปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ประกอบการเอกชนภาคอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการบ้านประชารัฐ ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยเบื้องต้นจะร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยต้องการมีบ้าน (โพสต์ ไฟแนนซ์) ในอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ในราคาบ้านไม่เกิน 7 แสนบาท กับบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขที่ แตกต่างกันในส่วนของอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน จะปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความต้องการสร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยในราคาบ้านหลังละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยจะร่วมกับ ธอส.และธนาคารกรุงไทยในการให้สินเชื่อโครงการ
ทางด้านนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า วงเงินเบื้องต้นที่จะปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการซื้อบ้านประชารัฐ มีจำนวน 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินจาก ธอส. 2 หมื่นล้านบาท และธนาคารออมสิน 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เป็นเวลา 3 ปี ในราคาประมาณ 5-7 แสนบาท/ยูนิต หากกรมธนารักษ์สามารถพัฒนาพื้นที่และผู้ประกอบการเอกชนพัฒนาได้เร็ว ก็สามารถขยายวงเงิน เพิ่มอีกได้

ทั้งนี้ ธอส.พร้อมให้วงเงินสินเชื่อกับผู้ประกอบการเอกชน หรือบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ที่ต้องการจะสร้างบ้าน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ส่วนผู้กู้รายย่อยซึ่งมีรายได้น้อย เป็นดอกเบี้ยผ่อนปรนเช่นกัน โดยปกติราคาที่ 5-7 แสนบาท/ยูนิต จะผ่อน 3,500-3,600 บาท แต่ถ้าเป็นแพ็กเกจนี้จะผ่อนเดือนละ 2,200-2,400 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้าน และลดการผ่อนชำระ โดยกระทรวงการคลังต้องกำหนดเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เพราะจำนวนยูนิตไม่เพียงพอรองรับทุกคน แต่ ธอส.ได้พัฒนาระบบไว้หมดแล้ว พร้อมเปิดลงทะเบียนหาก ครม.เห็นชอบก็จะประกาศเกณฑ์ คุณสมบัติ อัตราดอกเบี้ยต่างๆ และตรวจสอบการให้สินเชื่อบ้านหลังแรกว่าจะให้สิทธิก่อนหรือไม่