Loading...
เช็คด่วน!!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐ 1,500-3,000 บาท ที่ลงทะเบียนไว้ได้แล้ววันนี้! (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) | สนุกดี
Home » » เช็คด่วน!!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐ 1,500-3,000 บาท ที่ลงทะเบียนไว้ได้แล้ววันนี้! (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

เช็คด่วน!!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐ 1,500-3,000 บาท ที่ลงทะเบียนไว้ได้แล้ววันนี้! (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Written By Facebook Instant on Wednesday, December 7, 2016 | 12:07 AMหลังจากรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติโครงการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาท ไปเมื่อวันอังคารที่ 22 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา โดย มีการวางเกณฑ์การช่วยเหลือ เป็นเงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร ที่ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนไว้ ทั้ง 3 แห่งคือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)และ ธนาคารกรุงไทย สำหรับใครที่ลงทะเบียนโดยการสนับสนุนจะเป็นเงินช่วยเหลือ เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2559 และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ รับเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ได้แล้ว – ผู้มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชี 3,000 บาท – ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่30,001 – 100,000 บาท จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชี 1,500 บาท และสำหรับใครที่ต้องการตรวจเช็คสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว อยากจะรู้ว่ามีสิทธิรับสวัสดิการหรือไหมนั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

http://govwelfare.rd.go.th/RDWelfareGOV-Prod/searchWelfareGOV_v1.jsp
ทั้งนี้ ใครที่พลาดโอกาสสิทธิ์หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนในปี 2559 เพื่อรับสวัสดิการจากภาครัฐนี้ สามารถลงทะเบียนได้ในปีหน้า โดยรัฐบาลกำหนดวันลงทะเบียนไว้คือ สามารถลงทะเบียนในวันที่ 1-30 กันยายนของทุกปี

โดยคุณสมบัติหรือผู้มีสิทธิลงทะเบียน คือ
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541
3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2558