ขอความเปนธรรม!! ผมก็เต้นสุภาพอยู่ดีๆ เต้นคนเดียว ไม่ได้กวนเท้าใคร แต่ทำไมมาทำผม (ชมคลิป)
ขอความเปนธรรม!! ผมก็เต้นสุภาพอยู่ดีๆ เต้นคนเดียว ไม่ได้กวนเท้าใคร แต่ทำไมมาทำผม (ชมคลิป)

ขอความเปนธรรม!! ผมก็เต้นสุภาพอยู่ดีๆ เต้นคนเดียว ไม่ได้กวนเท้าใคร แต่ทำไมมาทำผม (ชมคลิป)

เอากับเค้าสิ!! ขอความเปนธรรมด้วยคับ ผมก็เต้นสุภาพอยู่ดีๆ
credit : Warissara Weladee
(ชมคลิป)No comments

Powered by Blogger.