Loading...
ภาพประทับใจ!! “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงประคอง นร.หญิงมัคคุเทศก์น้อยหลบฝน ทรงมีพระเมตตา ชมไปน้ำตาไหลไม่รู้ตัว!! (ชมภาพ) | สนุกดี
Home » » ภาพประทับใจ!! “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงประคอง นร.หญิงมัคคุเทศก์น้อยหลบฝน ทรงมีพระเมตตา ชมไปน้ำตาไหลไม่รู้ตัว!! (ชมภาพ)

ภาพประทับใจ!! “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงประคอง นร.หญิงมัคคุเทศก์น้อยหลบฝน ทรงมีพระเมตตา ชมไปน้ำตาไหลไม่รู้ตัว!! (ชมภาพ)

Written By Facebook Instant on Thursday, December 15, 2016 | 11:21 PMสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ที่นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้มีมัคคุเทศก์น้อย คอยบอกเล่าถึงโครงการต่าง ๆ ขณะเกิดฝนตกขึ้น ด้วยพระเมตตา ทรงประคองมัคคุเทศก์น้อย พาเข้ามาหลบฝนด้วยพระองค์เอง


วานนี้ (13 ธ.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไป ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 มีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้สำรวจพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังไม่มีโรงเรียน และจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การศึกษากับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ได้สำรวจพื้นที่บ้านภูดานกอย ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา 15 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 45 กิโลเมตร จัดตั้งศูนย์การเรียนฯ มีชาวบ้าน ร่วมก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังขนาด 4 ห้องเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ในพื้นที่บริจาคของชุมชน เปิดศูนย์การเรียนฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 รวม 70 คน โดยดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามโครงการพระราชดำริฯ 7 โครงการ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ที่มา : facebook.com/joapoorclipdet/posts/951654768269972