Loading...
ช่างเป็นบุญตาจริงๆ!! ใครจะไปคิดว่าเหล็กไหลเป็นสิ่งมีชีวิตหรือนี่! ปฎิหารย์! (ชมคลิป) | สนุกดี
Home » » ช่างเป็นบุญตาจริงๆ!! ใครจะไปคิดว่าเหล็กไหลเป็นสิ่งมีชีวิตหรือนี่! ปฎิหารย์! (ชมคลิป)

ช่างเป็นบุญตาจริงๆ!! ใครจะไปคิดว่าเหล็กไหลเป็นสิ่งมีชีวิตหรือนี่! ปฎิหารย์! (ชมคลิป)

Written By Facebook Instant on Monday, December 5, 2016 | 4:00 AM


หล็กไหลเป็นโลหะธาตุที่มีความลี้ลับพิสดาร แปลกประหลาดมหัศจรรย์แตกต่างไปจากโลหะธาตุทั้งปวง จึงได้ถูกจัดอยู่ในฐานะ “ธาตุกายสิทธิ์” ที่มีชีวิตจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นไปตามวิบากของกฎแห่งกรรม ที่บันดาลให้วิญญาณในสังสารวัฏมาปฏิสนธิ ในสภาวะที่เป็นโลหะธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มี อิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติทั่วไป

ดังนั้น “เหล็กไหล” จึงถือเสมือนหนึ่งเป็น “สัตว์โลกที่มีชีวิต” เผ่าพันธุ์หนึ่งในโลก เพราะเหล็กไหลมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย สามารถเคลื่อนไหวได้ เสพบริโภคน้ำผึ้งเป็นอาหาร มีการขับถ่ายออกมาได้ ซึ่งเรียกกันว่า

“ขี้เหล็กไหล” นอกจากนี้ยังสามารถเสพกามได้ แต่เป็นการเสพกามกันทางกระแสจิตวิญญาณ เพราะเพียงแต่มีความรู้สึกใคร่ในกามารมณ์ ก็สามารถบรรลุจุดสุดยอดได้ในทันที โดยไม่ ต้องมีการถูกต้องสัมผัสกัน และชอบพักผ่อนหลับนอนในสถานที่สงบตามถ้ำ

(ชมคลิป)