ด่วน!!! สดๆร้อนๆ !! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ผู้ต้องขังทุกคนแบบนี้?


ด่วน!!! สดๆร้อนๆ !! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ผู้ต้องขังทุกคนแบบนี้?

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.59 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีใจความว่า
No comments

Powered by Blogger.