Loading...
เพิ่งรู้!! “ตราครุฑ” ที่แสดงบนโฉนดที่ดิน แต่ละสีมีความหมายทางราชการไม่เหมือนกัน!! | สนุกดี
Home » » เพิ่งรู้!! “ตราครุฑ” ที่แสดงบนโฉนดที่ดิน แต่ละสีมีความหมายทางราชการไม่เหมือนกัน!!

เพิ่งรู้!! “ตราครุฑ” ที่แสดงบนโฉนดที่ดิน แต่ละสีมีความหมายทางราชการไม่เหมือนกัน!!

Written By Facebook Instant on Monday, December 5, 2016 | 10:58 PM


โฉนดครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ…คืออะไร? ครุฑแดง–เขียว–ดำ เป็นชื่อเรียกง่าย ๆ บ้าน ๆ ของลักษณะเอกสารที่ดินครับ ได้ยินบ่อย ๆ แต่สับสนทุกที คราวนี้แหละจะได้รู้กัน…#ครุฑแดง
คือ “โฉนดที่ดิน (น.ส.4)” ซึ่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็อย่างที่เรา ๆ ส่วนใหญ่มีครอบครองกันก็เป็นอันนี้แหละครับ ที่ในเมืองเกือบทั้งหมดก็จะเป็น “ครุฑแดง” ครับ

แล้วใครเคยได้ยิน “โฉนดหลังแดง” ไหมครับ? เหมือนหรือต่างจาก “ครุฑแดง” รึเปล่า

คำตอบคือ “โฉนดหลังแดง” ก็คือเอกสาร น.ส.4 แต่…จะมีการระบุด้านหลังโฉนดว่า ห้ามโอน!! ภายในระยะเวลา 5-10 ปี

#ครุฑเขียว
คือ “หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก.” ย้ำว่า น.ส.3 ก. ซึ่งออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

#ครุฑดำ
คือ “หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข.” จำง่าย ๆ ละกันว่า สองอันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ