ด่วน!!ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ ล่าสุด บอกเลยสอบผ่าน 100%!! เซฟไว้เลย!(แชร์ออกไป)








ใบขับขี่ คือสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว เพราะทุกวันเราจะต้องใช้รถใช้ถนน ต้องมีการเดินทาง เราจึงควรรู้กฏจราจร และกฏหมายต่างๆ ใบขับขี่ จึงเป็นตัวชี้วัด ความรู้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะของเรา และงานหลายๆอย่างก็ต้องใช้ใบขับขี่ด้วย



.



.



.



.



.





.






.



.



.

No comments

Powered by Blogger.