Loading...
เเทบเป็นลม!! มาดูกัน กับ “10 โรงเรียนนานาชาติ” ที่มี “ค่าเทอมแพง” ที่สุดในประเทศไทย!! | สนุกดี
Home » » เเทบเป็นลม!! มาดูกัน กับ “10 โรงเรียนนานาชาติ” ที่มี “ค่าเทอมแพง” ที่สุดในประเทศไทย!!

เเทบเป็นลม!! มาดูกัน กับ “10 โรงเรียนนานาชาติ” ที่มี “ค่าเทอมแพง” ที่สุดในประเทศไทย!!

Written By Facebook Instant on Monday, January 23, 2017 | 11:20 PMวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูราคาค่าเทอมของ 10 โรงเรียนนานาชาติที่มีค่าเทอมเเพงที่สุดในประเทศไทยจะมีโรงเรียนอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย ก่อนที่จะเราจะไปดูเราไปรู้ข้อมูลคร่าวๆของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยกันก่อนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย มีอยู่ด้วยกันประมาณ 100 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะแบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบอเมริกัน เรียน 2 เทอม 4 Quarter ระดับชั้นจะเรียกเป็น Grade , Gr.1-12 ระบบอังกฤษ เรียน 3 เทอม ระดับชั้นเรียกเป็น Year , Year 1-13 ส่วนระบบอื่นๆ ก็มีบ้าง เช่น ระบบเยอรมัน ระบบฝรั่งเศส ระบบญี่ป่น ระบบสิงคโปร์ ระบบอินเดีย เป็นต้น

10.โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี : กรุงเทพมหานคร ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 220,000 บาท ค่าประกันความเสียหาย : 270,00 บาท ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 516,800 บาท


9.โรงเรียนนานาชาติเดอะ รีเจนท์ : กรุงเทพมหานคร ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 60,000 บาท ค่าประกันความเสียหาย : 50,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 534,000 บาท8.โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ : เชียงใหม่ -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 134,000 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 50,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 543,420 บาท7.โรงเรียนนานาชาติบริติช : ภูเก็ต -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 75,000 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 100,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 560,800 บาท6.โรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษา : กรุงเทพมหานคร ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 220,000 บาท ค่าประกันความเสียหาย : 270,000 บาท ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 627,500 บาท5.โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ : กรุงเทพมหานคร ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 155,000 บาท ค่าประกันความเสียหาย : 75,000 บาท ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 657,540 บาท
4.โรงเรียนนานาชาติเอ็นไอเอสที : กรุงเทพมหานคร -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 273,500 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 335,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 685,400 บาท3.โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา : กรุงเทพมหานคร -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 254,000 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 720,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 733,155 บาท2.โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ : กรุงเทพมหานคร -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 103,000 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 100,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 762,300 บาท
1.โรงเรียนนานาชาติไอเอสบี : กรุงเทพมหานคร -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 244,500 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : – -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 763,000 บาท
10.โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี : กรุงเทพมหานคร ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 220,000 บาท ค่าประกันความเสียหาย : 270,00 บาท ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 516,800 บาท


9.โรงเรียนนานาชาติเดอะ รีเจนท์ : กรุงเทพมหานคร ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 60,000 บาท ค่าประกันความเสียหาย : 50,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 534,000 บาท8.โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ : เชียงใหม่ -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 134,000 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 50,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 543,420 บาท7.โรงเรียนนานาชาติบริติช : ภูเก็ต -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 75,000 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 100,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 560,800 บาท6.โรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษา : กรุงเทพมหานคร ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 220,000 บาท ค่าประกันความเสียหาย : 270,000 บาท ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 627,500 บาท5.โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ : กรุงเทพมหานคร ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 155,000 บาท ค่าประกันความเสียหาย : 75,000 บาท ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 657,540 บาท
4.โรงเรียนนานาชาติเอ็นไอเอสที : กรุงเทพมหานคร -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 273,500 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 335,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 685,400 บาท3.โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา : กรุงเทพมหานคร -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 254,000 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 720,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 733,155 บาท2.โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ : กรุงเทพมหานคร -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 103,000 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : 100,000 บาท -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 762,300 บาท
1.โรงเรียนนานาชาติไอเอสบี : กรุงเทพมหานคร -ค่าจองสิทธิ์การเรียน : 244,500 บาท -ค่าประกันความเสียหาย : – -ค่าเทอมชั้นมัธยมศึกษา : 763,000 บาท