Loading...
เผย”ตำแหน่งที่นั่งบนรถตู้” ที่ผู้โดยสารจะมีโอกาสรอดตาย !! หากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่ทันตั้งตัว!! แชร์ต่อได้บุญ !! | สนุกดี
Home » » เผย”ตำแหน่งที่นั่งบนรถตู้” ที่ผู้โดยสารจะมีโอกาสรอดตาย !! หากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่ทันตั้งตัว!! แชร์ต่อได้บุญ !!

เผย”ตำแหน่งที่นั่งบนรถตู้” ที่ผู้โดยสารจะมีโอกาสรอดตาย !! หากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่ทันตั้งตัว!! แชร์ต่อได้บุญ !!

Written By Facebook Instant on Thursday, January 5, 2017 | 1:25 AM

จากเหตุการณ์โศกนาฎกรรมรถตู้โดยสารที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานนี้ ทำให้หลายคนเกิดวิตกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเฉพาะคนที่ต้องโดยสารรถตู้ด้วยความจำเป็น ททั้งนี้เราจึงพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะโดยสารรถตู้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธี ดังนี้


1. การเลือกใช้บริการรถตู้ ควรเลือกใช้บริการที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถสีเหลือง หมายเลขทะเบียนรถสีดำ ด้านข้างรถระบุชื่อผู้ประกอบการขนส่ง และเครื่องหมายการเข้าร่วมบริการ พร้อมระบุชื่อเส้นทางและหมายเลขเส้นทางอย่างชัดเจน2. การเลือกที่นั่ง เลือกนั่งบริเวณตอนกลาง หรือด้านขวาของรถที่อยู่ฝั่งเดียวกับพนักงานขับรถจะปลอดภัยที่สุด เพราะตามสัญชาติญาณของคนขับแล้ว จะไม่นำตัวเองเขาสู่ความเสี่ยง ตรงกลางทางด้านขวาจะมีโอกาสรอดชีวิตมากยามเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งเบาะแถวไหนทางด้านขวา หลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถ เพราะเป็นส่วนที่มีโครงสร้างเปราะบาง หากประสบอุบัติเหตุรุนแรง ประตูรถอาจยุบตัวเข้ามาหรือเปิดออก จนผู้โดยสารถูกอัดติดอยู่ในรถหรือถูกเหวี่ยงออกนอกรถ ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงขึ้น หากจำเป็นต้องนั่งริมประตูรถ ให้ล็อคประตูรถทุกครั้ง จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะยึดลำตัวมิให้กระแทกกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถ และผู้โดยสารรายอื่น รวมถึงป้องกันการกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อประสบอุบัติเหตุ โอกาสรอดมากกว่าอยู่ข้างนอก และทำให้เป็นนิสัยเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้