Loading...
เสี่ยใหญ่..เลี้ยงนักศึกษา “ให้เงินใช้เดือนละแสน” แต่พอผ่านมา 20 ปี.... สภาพเสี่ยกลับกลายเป็นแบบนี้??? | สนุกดี
Home » » เสี่ยใหญ่..เลี้ยงนักศึกษา “ให้เงินใช้เดือนละแสน” แต่พอผ่านมา 20 ปี.... สภาพเสี่ยกลับกลายเป็นแบบนี้???

เสี่ยใหญ่..เลี้ยงนักศึกษา “ให้เงินใช้เดือนละแสน” แต่พอผ่านมา 20 ปี.... สภาพเสี่ยกลับกลายเป็นแบบนี้???

Written By Facebook Instant on Tuesday, February 28, 2017 | 4:54 AM
เรื่องราวของเศรษฐีวัย 40 ปี หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิต เขาได้แต่งงานใหม่กับสาวมหาวิทยาลัยวัย 20 ปี ภรรยาสาวคนนี้ได้รับค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 1 แสนบาทต่อเดือน รู้จักกันเนื่องจากเธอรู้จักกับผู้จัดการฝ่ายลูกค้าของบริษัทประกัน และได้ซื้อประกันเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท

หลังจากที่เศรษฐีประสบความล้มเหลวในการลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดถูกนำมาชดใช้หนี้ เขากลับถึงบ้านด้วยหน้าตาเศร้าหมอง เขาบอกกับภรรยาสาวว่า “ผมล้มละลายแล้ว ไม่มีเงินที่จะเลี้ยงดูคุณได้อีกต่อไป แม้แต่รถของคุณ ผมก็ต้องนำไปใช้หนี้ คุณไปแต่งงานกับคนอื่นเถอะ”

ภรรยาสาวตอบกลับว่า “คุณยังรักฉันอยู่รึเปล่า”ก่อนที่เศรษฐีจะตอบว่า “ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะรักคุณแล้ว”

ภรรยาสาวจึงตอบว่า “ฉันซื้อประกันกับบริษัทประกันไว้ 1 ล้านบาท ได้ยินมาว่าเงินจำนวนนี้ไม่สามารถอายัด ไม่สามารถนำมาชดใช้หนี้ได้ ถ้าจำเป็นต้องรีบใช้เงิน สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ พวกเราสามารถใช้เงินก้อนนี้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ พรุ่งนี้พวกเราไปกู้เงินกันเถอะ”

หลังจากนั้นเขาจึงใช้เงินจากกรมธรรม์จำนวน 1 ล้านบาทในการขอกู้เงิน ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเงินจำนวนดังกล่าว งอกเงยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสูงถึง 50 ล้านบาท ชายผู้ประสบความสำเร็จ กล่าวถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมาว่า “ผมมีภรรยาที่ดีคอยอยู่เคียงข้าง ชีวิตของผมก็เปรียบเสมือนมีไข่อยู่สองตะกร้า เธอได้หยิบไข่ที่เธอแอบซ่อนทุกวัน วันละฟองสองฟองนั่นออกมาช่วยผม ก่อนที่จะทำเงินกลับคืนมาให้เท่ากับไข่สองตะกร้าที่ผมเคยมีอยู่”

เรื่องนี้สอนอะไรได้หลายอย่าง ภรรยาคือคู่ชีวิตของเรา หากได้ภรรยาที่ดี ชีวิตคู่ก็จะดีตามไปด้วย คุณผู้ชายส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะมีภรรยาที่ดีแบบนี้หรือไม่?