Loading...
แค่แชร์ก็ได้บุญ!! มีคนรู้น้อยมาก เวลาทำบุญจริงๆต้องอธิษฐานแบบนี้?? (รายละเอียด) | สนุกดี
Home » » แค่แชร์ก็ได้บุญ!! มีคนรู้น้อยมาก เวลาทำบุญจริงๆต้องอธิษฐานแบบนี้?? (รายละเอียด)

แค่แชร์ก็ได้บุญ!! มีคนรู้น้อยมาก เวลาทำบุญจริงๆต้องอธิษฐานแบบนี้?? (รายละเอียด)

Written By Facebook Instant on Friday, February 17, 2017 | 1:26 AM








มีคนรู้น้อยมาก!! เวลาทำบุญจริงๆต้องอธิษฐานแบบนี้! ถึงจะดีแก่ตัวเรา โปรดแชร์เก็บไว้ให้กับคนอื่นๆ!!


การทำบุญถือเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน ใครอยากได้อะไรก็มักจะไปทำบุญเพื่อตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันทั้งนั้น ในวันนี้เราจึงอยากมานำเสนอบทความดีดีกับมีคนรู้น้อยมาก เวลาทำบุญจริงๆ ต้องอธิษฐานแบบนี้ ถึงจะดีแก่ตัวเรา โปรดแชร์เก็บไว้ให้กับคนอื่นๆ





คำอธิษฐานเวลาทำบุญ มีคำกล่าวดังนี้


ขอบุญจาก………….(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ


ใครอยากแชร์เพื่อบอกต่อเป็นบุญก็สามารถที่จะแชร์ได้เลย เนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” เพื่อช่วยในการลดวิบากกรรมให้ลดลง อโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ จะส่งผลให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น ขอแนะนำให้คุณทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบากไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย ครอบครัว หมดโรคภัย