Loading...
เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้!! วิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง ต้องกรวดให้สิ่งนี้ก่อนเป็นอันดับแรก?? ( อ่านต่อ ) | สนุกดี
Home » » เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้!! วิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง ต้องกรวดให้สิ่งนี้ก่อนเป็นอันดับแรก?? ( อ่านต่อ )

เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้!! วิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง ต้องกรวดให้สิ่งนี้ก่อนเป็นอันดับแรก?? ( อ่านต่อ )

Written By Facebook Instant on Thursday, February 23, 2017 | 4:35 AMการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลนั้น คนไทยเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ญาติสายโลหิตและมิตรสหายที่ล่วงลับไป การกรวดน้ำ นิยมทำกันอย่างนี้ คือ เตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะ จะเป็นคณฑี แก้วน้ำ ขวดน้ำ หรือขัน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และหาภาชนะสำหรับรองน้ำกรวดไว้ให้พร้อม พอพระเริ่มอนุโมทนาขึ้นบทว่า “ยถา วาริวหา……….”

ก็เริ่มกรวดน้ำ (รินน้ำ) ลงในภาชนะรอง โดยตั้งใจนึกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามแบบกรวดน้ำทั่วไป เมื่อพระว่าจบและขึ้นบทว่า สัพพีติโย….พร้อมกัน ผู้กรวดน้ำพึงหยุดกรวดน้ำแล้วประนมมือรับพร เสร็จแล้วจึงนำน้ำที่กรวดนั้นไปเทลงบนดินที่สะอาด หรือที่โคนต้นไม้ก็ได้แต่สำหรับ “หมอปลา ” หรือที่รู้จักกันในนาม “มือปราบสัมพเวสี” แนะวิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง อันดับแรกควรกรวดให้ตัวเองก่อน แต่พระ หรือคนเฒ่าคนแก่มักจะสอนให้กรวดน้ำอุทิศให้คนตาย หรือเจ้ากรรมนายเวร เรื่องนี้ “หมอปลา ” อธิบายเรื่องนี้ว่า เจ้ากรรมนายเวร คือคนเลว คนชั่ว คนที่จ้องเล่นงานเรา เมื่อกรวดน้ำให้เขา เขาก็จะมีพลังที่จะทำร้ายเราได้

มนุษย์ทุกคน มี 2 สิ่ง ที่ตามติดคือ เทวดาประจำตัว และเจ้ากรรมนายเวร เมื่อกรวดน้ำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน เขาจะมีกำลัง ในการกำจัดเทวดาที่คุ้มครองเรา เพื่อจะได้ทำร้ายเราง่ายขึ้น ดังนั้นควรอุทิศให้ตัวเองก่อน จากนั้น ค่อยอุทิศให้ปู่ ย่า ตายาย ญาติ หรือคนที่เรารัก ที่ต้องให้ตัวเองก่อน เพราะถ้าเราบุญ เราจะมีกำแพงบุญกั้น ไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรมาทำร้ายได้