Loading...
ชีวิตไม่ง่ายอย่างที่คิด!! เรื่องราวชีวิตของพนักงานคนหนึ่ง “สาคร” กว่าจะมีวันนี้!! ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ!! (คลิป) | สนุกดี
Home » » ชีวิตไม่ง่ายอย่างที่คิด!! เรื่องราวชีวิตของพนักงานคนหนึ่ง “สาคร” กว่าจะมีวันนี้!! ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ!! (คลิป)

ชีวิตไม่ง่ายอย่างที่คิด!! เรื่องราวชีวิตของพนักงานคนหนึ่ง “สาคร” กว่าจะมีวันนี้!! ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ!! (คลิป)

Written By Facebook Instant on Friday, March 17, 2017 | 7:28 AM
เรื่องราวชีวิตของพนักงานคนหนึ่ง “สาคร” กว่าจะมีวันนี้!! ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ!! (คลิป)

น้ำตาซึม ... เมื่อดูวิดีโอนี้ เรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่มีใจเป็นหญิง แต่ขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดา เรื่องราวในวิดีโอสร้างขึ้นจากชีวิตจริง เป็นแรงบันดาลใจให้เราไม่ย่อท้อ หรือยอมแพ้ต่ออุปสรรค

(คลิป)ที่มา: Youtube (Mitrphol Geoup)

เรียบเรียง: SanookDee