Loading...
เริ่มเกณฑ์ทหารเชียงใหม่วันแรก!! สาวประเภทสองสุดสวยโผล่เข้าร่วมคัดเลือก>> จนทำเอาฮือฮากันไปทั้งหน่วยเลยทีเดียว!! (ดูภาพ) | สนุกดี
Home » » เริ่มเกณฑ์ทหารเชียงใหม่วันแรก!! สาวประเภทสองสุดสวยโผล่เข้าร่วมคัดเลือก>> จนทำเอาฮือฮากันไปทั้งหน่วยเลยทีเดียว!! (ดูภาพ)

เริ่มเกณฑ์ทหารเชียงใหม่วันแรก!! สาวประเภทสองสุดสวยโผล่เข้าร่วมคัดเลือก>> จนทำเอาฮือฮากันไปทั้งหน่วยเลยทีเดียว!! (ดูภาพ)

Written By Facebook Instant on Saturday, April 1, 2017 | 2:36 AM
วันที่ 1 เม.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินวันแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณหน่วยคัดเลือกโรงเรียนบ้านเชิงดอย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้ได้มีชายไทยที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จำนวน 277 คน ซึ่งบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความตื่นเต้น โดยญาติพี่น้องของผู้เข้ารับคัดเลือกทหารกองเกิน ต่างพากันมารอลุ้น และให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในวันนี้ยังได้มีสาวประเภทสองเข้า ร่วมรับการตรวจเลือกถึง 5 คน แต่ซึ่งหนุ่มสวยแต่ล่ะนางได้สร้างสีสันและช่วยผ่อนคลายบรรยากาศที่ตึงเครียดระหว่างที่รอการเกณฑ์ทหารให้กับชายไทยที่เข้าตรวจเลือกเป็นอย่างมาก โดยที่อำเภอดอยสะเก็ดวันแรกจะรับชายไทยเข้าประจำการ 35 คน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 กองทัพบกดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-10 เม.ย.60 โดยชายสัญชาติไทยที่เกิดใน พ.ศ.2542 ต้องไปแสดงตน เพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอ ฯ (สัสดีอำเภอ) ภายใน พ.ศ.2559 จากนั้นให้ไปแสดงตน เพื่อจับสลากเข้ารับราชการทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ (สัสดีอำเภอ) ตามที่กองทัพบกได้กำหนด วันคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2560


ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เม.ย. โดยแบ่งตามสายการตรวจเลือกเป็น 4 คณะ รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1 เม.ย. ได้แก่ อ.เวียงแหง, อ.ดอยสะเก็ด, อ.แม่ออน และ อ.อมก๋อย วันที่ 2 เม.ย. ได้แก่ อ.แม่อาย, อ.ดอยสะเก็ด, อ.สันกำแพง และ อ.แม่แจ่ม
วันที่ 3 เม.ย. ได้แก่ อ.ฝาง, อ.เมือง, อ.สันกำแพง และ อ.ดอยเต่า วันที่ 4 เม.ย. ได้แก่ อ.ฝาง, อ.เมือง อ.แม่ริม และ อ.ฮอด

วันที่ 5 เม.ย. ได้แก่ อ.ไชยปราการ, อ.เมือง, อ.แม่ริม และ อ.ดอยหล่อ วันที่ 7 เม.ย. ได้แก่ อ.แม่แตง, อ.สารภี, อ.สันทราย และ อ.จอมทอง วันที่ 8 เม.ย. ได้แก่ อ.แม่แตง, อ.สารภี, อ.สันทราย และ อ.สันป่าตอง วันที่ 9 เม.ย. ได้แก่ อ.พร้าว, อ.หางดง, อ.สะเมิง และ อ.สันป่าตอง วันที่ 10 เม.ย. ได้แก่ อ.เชียงดาว, อ.หางดง, อ.สะเมิง และ อ.กัลยานิวัฒนา โดยการดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปในทุกวัน ณ หอประชุมอำเภอ หรือสถานที่ที่สัสดีอำเภอกำหนด โดยในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่

มีผู้ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7,472 คน โดยสามารถรับเป็นทหารกองประจำการ จำนวน 2,109 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112-714

cr:khaosod